top of page
De band met je hond

Algemene voorwaarden

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Sanki Fotografie. Als klant van Sanki Fotografie geef je Sanki Fotografie automatisch toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en in drukwerk. Wil je dit niet, geef dit dan van te voren aan. Overleg is altijd mogelijk.
Na ontvangst van de digitale fotobestanden heb je als klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

 

Sanki Fotografie blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding (vermelding van Sanki Fotografie of gebruik van foto's met logo) te gebruiken bij publicatie op sociale mediakanalen of elders op internet.

 

Sanki Fotografie beslist zelf welke foto's naar haar normen het best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl.

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Denk hierbij aan bijsnijden, omzetten in zwart/wit, dingen toevoegen, het logo verwijderen of het plaatsen van een filter over de foto. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven of te verkopen aan anderen (privé of zakelijk) of om met foto's van Sanki Fotografie mee te doen aan wedstrijden.

Tijdens de fotoshoot

Sanki Fotografie is voor het beste resultaat mede afhankelijk van de personen/dieren die gefotografeerd worden en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan instructies die niet worden opgevolgd, ongeschikte weersomstandigheden of honden (of andere dieren) die geen enkel commando kennen en/of zich niet enigszins laten leiden.

Als men tijdens een fotoshoot ergens ontevreden over is, meldt dit dan direct aan Sanki Fotografie, zodat er meteen naar een mogelijke oplossing kan worden gekeken. Klachten achteraf worden als niet gegrond beschouwd.

Betaling

Fotoshoots worden vooraf betaald. Bij het onverwacht niet kunnen doorgaan van een fotoshoot wordt in onderling overleg een nieuwe datum gepland. Als een klant zonder afmelding niet komt opdagen voor een geplande fotoshoot, wordt 100% van het bedrag van de geboekte fotoshoot in rekening gebracht. 
Afdrukken die via mij worden besteld, worden eveneens vooraf betaald. Ik ben niet verantwoordelijk voor kwaliteitsverlies/kleurafwijkingen indien de klant zelf voor afdrukken zorgdraagt. ​

Workshops worden vooraf betaald. Bij het onverwacht niet kunnen doorgaan van een workshop wordt in onderling overleg een nieuwe datum gepland. 

Thuiscursussen worden vooraf betaald. Na ontvangst van betaling ontvangt de klant alle benodigde informatie en foto's om aan de slag te kunnen gaan. 

Cadeaubonnen worden vooraf betaald. Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar voor zowel fotoshoots als workshops en zijn in de regel 1 jaar na uitgifte geldig, tenzij anders afgesproken. 

AVG Privacyverklaring 

Welke gegevens worden verzameld?

 • Naam en adresgegevens.

 • Telefoonnummers.

 • E-mailadressen.

 

Voor welke doelen worden deze gegevens verzameld?

 • Voor het kunnen sturen van e-mails naar klanten.

 • Voor het kunnen sturen van facturen naar klanten.

 • Voor het kunnen afleveren van bestelde foto’s.

 • Voor het kunnen bellen naar klanten in verband met vragen of informatie met betrekking tot geboekte shoots, facturen of bestellingen.

 

Welke bewaartermijnen worden gehanteerd?

 • Als bewaartermijn van de gegevens die met bestellingen en facturering te maken hebben (naam, adres en telefoonnummer), worden de richtlijnen gehanteerd zoals deze door de Belastingwet worden voorgeschreven: 7 jaar.

 • Gemaakte foto’s bewaar ik 3 jaar.

 

Wat zijn je rechten?

 • Je hebt te allen tijde recht op inzage van je gegevens of om gegevens aan te passen, evenals het recht tot verwijdering van persoonsgegevens. Dit laatste met uitzondering van de gegevens die ik met het oog op de belastingwet verplicht 7 jaar moeten bewaren.

 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je denkt dat ik niet correct met je gegevens omga.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Alleen Sanki Fotografie. Ik verstrek geen enkele gegevens aan derden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sanki Fotografie aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Sanki Fotografie geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

 

Auteursrechten

Alle rechten op foto's en logo berusten bij Sanki Fotografie, tenzij er nadrukkelijk sprake is van overdracht van auteursrecht.

Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Sanki Fotografie. 

 

Persoonlijke informatie

je kunt deze website bezoeken zonder dat je hoeft mede te delen wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. 

 

Links naar andere sites

Sanki Fotografie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

bottom of page