Ziva

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Fotoshoots worden vooraf betaald.

 • Eventuele afdrukken via mij besteld worden apart verrekend maar eveneens vooraf betaald. 

 • Ik blijf eigenaar van alle foto's. Ik ben vrij om foto's op mijn site te plaatsen of om met (foto)wedstrijden mee te doen. Wil je dit niet, neem dan contact met me op.

 • Als je één van mijn foto's op internet wilt plaatsen, gebruik dan uitsluitend foto's met logo.

 • Foto's zonder logo en in hoge resolutie, behorend bij een standaard fotoshoot, mag je alleen voor privédoeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor het laten maken van afdrukken op papier, canvas, etc. Deze foto's mogen niet op internet worden geplaatst of op een andere wijze worden verspreid. Hier gelden twee uitzonderingen:
  1. Tenzij je expliciet bij mij foto's zonder logo's (hoge of lage resolutie) hebt besteld. Deze foto's zijn extra te bestellen tegen een meerprijs per foto. Ik zou het bij plaatsing van deze foto's leuk vinden als je naar mijn site verwijst: www.sankifotografie.nl
  2. Tenzij je expliciet bij mij de foto's zonder logo's in hoge resolutie hebt besteld voor bijvoorbeeld commercieel gebruik (voor je site, je huisstijl, etc.). 

 • Wil je zelf volledig eigenaar van een foto worden (overname van auteursrecht), neem dan contact met me op.  

 • Het is niet toegestaan om mijn foto's op welke manier dan ook te bewerken. 

 • Het is niet toegestaan mijn foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden (tenzij expliciet afgesproken) of (foto)wedstrijden.

 • Het is niet toegestaan mijn foto's te verkopen aan een ander. 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van jouw foto's, zodat je nooit je foto's kwijt raakt als je pc crasht. Ik zal alle foto's drie jaar bewaren en je kunt gedurende die tijd alle foto's opnieuw toegestuurd krijgen, maar daar reken ik € 25,00 voor.

 • Ik ben niet verantwoordelijk voor kwaliteitsverlies van de foto's door slechte afdrukken: dit in het geval je de afdrukken niet via mij hebt laten verzorgen.

 • Vouchers van Sanki Fotografie zijn niet geldig voor nabestellingen en niet geldig in combinatie met andere acties of evenementen van Sanki Fotografie.

AVG Privacyverklaring 

Welke gegevens worden verzameld?

 • Naam en adresgegevens.

 • Telefoonnummers.

 • E-mailadressen.

 

Voor welke doelen worden deze gegevens verzameld?

 • Voor het kunnen sturen van e-mails naar klanten.

 • Voor het kunnen sturen van facturen naar klanten.

 • Voor het kunnen afleveren van bestelde foto’s.

 • Voor het kunnen bellen naar klanten in verband met vragen of informatie met betrekking tot geboekte shoots, facturen of bestellingen.

 

Welke bewaartermijnen worden gehanteerd?

 • Als bewaartermijn van de gegevens die met bestellingen en facturering te maken hebben (naam, adres en telefoonnummer), worden de richtlijnen gehanteerd zoals deze door de Belastingwet worden voorgeschreven: 7 jaar.

 • Gemaakte foto’s bewaar ik 3 jaar.

 

Wat zijn je rechten?

 • Je hebt te allen tijde recht op inzage van je gegevens of om gegevens aan te passen, evenals het recht tot verwijdering van persoonsgegevens. Dit laatste met uitzondering van de gegevens die ik met het oog op de belastingwet verplicht 7 jaar moeten bewaren.

 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je denkt dat ik niet correct met je gegevens omga.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Alleen Sanki Fotografie. Ik verstrek geen enkele gegevens aan derden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sanki Fotografie aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Sanki Fotografie geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

 

Auteursrechten

Alle rechten op foto's en logo berusten bij Sanki Fotografie, tenzij er nadrukkelijk sprake is van overdracht van auteursrecht.

Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Sanki Fotografie. 

 

Persoonlijke informatie

je kunt deze website bezoeken zonder dat je hoeft mede te delen wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. 

 

Links naar andere sites

Sanki Fotografie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.