Winactie dierendag 2018:

win een GRATIS FOTOSHOOT van je huisdier!

Op 4 oktober a.s. verloot ik onder de likers van mijn facebookpagina een GRATIS FOTOSHOOT ter waarde van € 65,00 van je huisdier! 

Inhoud van de fotoshoot

Een gezellige fotoshoot met je maatje (hond, paard, kat...) waarna je 4 digitale bestanden mag uitzoeken. Deze bestanden ontvang je in hoge resolutie (alleen voor persoonlijk gebruik en geschikt voor het maken van afdrukken) en in lage resolutie mét logo (te gebruiken op social media). De winnaar wordt bekend gemaakt op mijn facebookpagina en ontvangt persoonlijk bericht via e-mail. 

Hoe kun je winnen?

Je kunt alleen aan deze actie meedoen als je tot de likers van mijn facebookpagina behoort.

1. Ga naar de actie op mijn facebookpagina en plaats onder dat bericht een foto van je huisdier.

2. Bevestig je deelname door het sturen van een mailtje naar sandra@sankifotografie.nl met de volgende gegevens:

naam & adres, telefoonnummer en de naam van je huisdier.

Je e-mailadres wordt alleen maar voor déze actie gebruikt. Ik heb verder geen nieuwsbrief en je abonneert je verder nergens op. Als je de fotoshoot hebt gewonnen, maak ik je naam bekend op mijn facebookpagina en ontvang je persoonlijk bericht via e-mail.

3. Doe alleen mee met deze actie als je instemt met mijn algemene voorwaarden. Zie daarvoor de algemene voorwaarden op deze site. 

4. Delen van het facebookbericht met de winactie is niet noodzakelijk, maar wordt wel gewaardeerd!

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Sanki Fotografie, gevestigd te Beek. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Sanki Fotografie kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Sanki Fotografie voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Sanki Fotografie.

17. Sanki Fotografie handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Sanki Fotografie, Beatrixstraat 9, 6191 XL Beek. E-mail: sandra@sankifotografie.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

21. Acties van Sanki Fotografie op Facebook worden op geen enkele manier gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.